Låne-penger.net

Min økonomi blogg

Slik går du frem for å få forbrukslån

Søknad om forbrukslån skjer i dag digitalt, noe som har gjort både søknadsskjema og behandlingen av den enklere. Når du søker om lån er det derimot visse ting du må tenke på, for eksempel hva lånet skal brukes til og om du kan få noe bedre tilbud andre steder enn din private bank. I denne artikkelen skal du få vite hvordan du går frem for å søke om forbrukslån.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån der det ikke stilles krav til deg som lånetaker om hva du skal bruke pengene på. I tillegg er det ingen krav om garanti eller sikkerhet for lånet. Bankene vil med andre ord kunne innvilge lån basert på din totale årlige inntekt og gjeldsgrad.

Det finnes flere fordeler med denne type lån, som en fleksibel låneramme og nedbetalingstid. Du kan med lån uten sikkerhet låne mellom 5 000 og 600 000 kroner, og lånet kan nedbetales over maksimalt fem år. Selv om du velger en lengre nedbetalingstid kan du når som helst betale inn ekstra, eller innfri lånet i sin helhet. Siden bankene ikke har noen sikkerhet for lånet har forbrukslån en høyere effektiv rente sammenlignet med lån med sikkerhet. Du kan forvente en effektiv rente på mellom 10 og 15 %.

Krav til låntaker

Bankene stiller ulike krav til deg som lånetaker. De aller vanligste kravene er alderen din. For å kunne vurderes som lånekunde av bankene må du være fylt 18 år. Du må også være bosatt i Norge, og ha bodd i landet de siste tre årene. Statsborgerskap er det ingen krav om, men om du ikke er norsk statsborger må du også ha arbeider i og skattet til Norge de siste tre årene.

I tillegg stiller bankene krav om årlig, skattbar inntekt. Hvor mye den må være på varierer fra bank til bank, og hvilken låneramme du søker om. Finanstilsynet har bestemt at du ikke kan ha mer en fem ganger din årlige inntekt i samlede lån og kreditter. Det betyr at du må minst tjene 120 000 kroner for å kunne ta opp et lån på 600 000 kroner. 120 000 kroner er også minstekravet til inntekt hos flere aktører. Enkelte har en noe høyere inntektsgrense, på minst 200 000 og 250 000 kroner i året.

Videre skal du også ha en betalingsevne som tilsier at du kan tåle en renteøkning på inntil 5 %.

Hva skal med i en søknad om forbrukslån?

Når du søker om forbrukslån er det flere ting som skal med i søknaden. Dette er informasjon knyttet til din personalia, din inntekt, din gjeld og andre faktorer som påvirker din kredittvurdering.

Informasjon som skal med er:

  • Navn, fødsels- og personnummer, og bostedsadresse
  • Kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer
  • Informasjon om statsborgerskap og sivilstand
  • Hva slags boforhold du har, hvor lenge du har bodd her og hva de månedlige kostnadene er
  • Hvor mange personer under 18 år som er en del av husholdningen
  • Om du mottar barnebidrag, og eventuelt hvor mye
  • Arbeidsforhold og hvor mye du har i årlig og månedlig inntekt
  • Hvilke lån du har fra før, både med og uten sikkerhet
  • Om du har noen aktive inkassosaker

Du må også godta at bankene gjennomfører en kredittsjekk av deg før du kan sende inn søknad om forbrukslån. Når banken har mottatt det den trenger av informasjon vil banken kunne gjøre en helhetlig vurdering av deg. Om du får innvilget et lån eller ikke baserer seg på de opplysningene banken sitter på om deg. Din totale økonomiske situasjon vil også kunne spille inn når bankene skal vurdere hvilket tilbud de ønsker å gi deg.

Avslag på forbrukslån?

Skulle du få avslag på søknaden om forbrukslån må du finne ut av hvorfor bankene avslo søknaden. Var det basert på inntekt kan du søke om lån med en medlåntaker. En medlåntaker er en person som står like ansvarlig for lånet som deg. Denne personens inntekt vil telle inn på din inntekt og kan derfor gjøre at du får et høyere lån eller innvilget det lånet du ba om.

Skulle du få avslag på bakgrunn av for mye gjeld kan du se over hvor mye lån du har fra før. Har du flere kredittkort med ubrukt kreditt kan det å avslutte disse kortene redusere gjelden din og øke sjansene for å få innvilget lån. Ønsker du å samle flere lån og kreditter må du oppgi refinansiering som formål med lånet. Da vil bankene vurdere lånesøknaden ut i fra andre kriterier.

Sammenlign tilbudene dine

Det kan være viktig å huske på at det er du som bestemmer hvilket lån og hvilket tilbud du ønsker å godta. Ofte er det slik at dersom du søker i en bank, vil en annen bank kunne gi deg et annet tilbud. Ingen banker er helt like. Sammenlign bankene og hvilke vilkår de har for å best finne frem til et tilbudet som passer deg og din økonomi.

Scroll to top