Låne-penger.net

Min økonomi blogg

Hvordan fungerer forbrukslån i Norge?

Et forbrukslån skiller seg fra andre typer lån, ved at låntaker ikke behøver å tilby sikkerhet for lånet, slik som ved for eksempel boliglån. Forbrukslånet er fleksibelt, og kan benyttes etter ønsket behov. Søknad om denne typen lån har den fordelen at det vanligvis er kort behandlingstid.

Et usikret lån kan brukes til å dekke utgifter for produkter og tjenester, eller for å samle smålån. Det kan også være et alternativ når det oppstår større, akutte utgifter.

Hvem tilbyr forbrukslån i Norge?

Virksomheter i Norge som tilbyr forbrukslån er tradisjonelle banker og andre finansforetak, slik som for eksempel kredittforetak. Blant disse finnes flere forbrukslånsbanker som har spesialisert seg på slike lån.

Hvem kan få forbrukslån i Norge?

I Norge kan i utgangspunktet alle som har fylt 18 år, og har en fast inntekt på minst 120 000 kr, søke om lån uten sikkerhet. Men aldersgrensen varierer blant aktørene som tilbyr slike lån, hvor aldersgrensen ofte er 21 eller 23 år. Låntaker i Norge kan ikke ha betalingsanmerkninger eller pågående inkasso. Dette gir automatisk avslag på lånesøknad om lån uten sikkerhet.

Det er imidlertid ikke kun alder og fast inntekt som er avgjørende når du søker om forbrukslån. Når bankene skal vurdere en lånesøknad, må også regelverket fastsatt av de norske myndighetene følges.

For å beskytte låntakere har norske myndigheter innført tiltak. Disse tiltakene er innført for at personer som søker om lån, og som ikke er i økonomisk stand til å håndtere et forbrukslån, får avslag på søknaden. På denne måten ønsker da norske myndigheter å forhindre at låntaker kommer i en situasjon hvor de får vansker med å betale ned et gjelden.

Krav fra Finanstilsynet

De norske myndighetene har innført flere krav som bankene må ta hensyn til når de vurder en lånesøknad.

Følgende tiltak har norske myndigheter innført:

  • Banken kan ikke innvilge lån om den samlede gjelden til låntaker er mer enn fem ganger deres årlig inntekt
  • Låntaker skal kunne betjene lånet hver måned, og kunne håndtere en renteøkning på 5 %.
  • Bankene kan ikke innvilge lån på mer en fem års nedbetalinngstid.
  • Låntaker skal ha midler igjen til livsopphold etter at lån og andre faste utgifter er betalt.

Punktene ovenfor er regler som er bestemt i utlånsforskriften. Disse reglene gjør at det er strenge krav knyttet til å få godkjent et forbrukslån. Videre resulterer dette i at låntakere som ikke oppfyller kravene, vil få avslag på søknad om lån.

I tillegg til disse tiltakene, så er det opprettet et register over usikrede lån hos privatpersoner. Registeret brukes av bankene, og andre långivere, for å gjøre en vurdering på om låntakeren kvalifiserer til lån. Gjeldsregisteret ble innført 1. juli 2019, har vist seg å være et positivt tiltak for å forhindre at låntakere får lån som de ikke kan håndtere.

Søknadsprosessen

Under søknadsprosessen om forbrukslån gjennomfører bankene vanligvis to kontroller i registeret. Først tas det en kontroll ved starten av søknadsbehandlingen, og deretter en kontroll mot slutten av behandlingen. Den siste kontrollen tas da rett før lånet utbetales. Dette fører til at det blir gjennomført bedre vurderinger i forkant av utbetalingen av lån.

Rentene til et forbrukslån

Forbrukslån har høyere rente sammenlignet med for eksempel boliglån, og dette er fordi bankene tar en større risiko ved å gi låne til kunder, uten at lånet er forsikret i fysisk verdi. Banken, og andre långiver, må stole på at kunden vil ha en stabil inntekt, og på denne måten kan betale ned lånet. På grunn av høy rente på forbrukslånet, rådes kundene til å betale ned lånet så raskt som mulig.

Hva bruker nordmenn forbrukslån til?

I Norge brukes gjerne lån uten sikkerhet til reise, forbruksvarer og oppussing. Et annet typisk formål, er å bruke det til å samle flere små lån til et stort lån, og på den måten få lavere månedlige kostnader.

Oppsummering

I Norge er det flere regler og krav som må tilfredsstilles for å kunne få forbrukslån. Det er regler som gjelder for både den som innvilger lån, og krav til den som skal ta opp lån. Aldersgrensen for å kunne få lån uten sikkerhet er vanligvis 21 eller 23 år, og låntaker må ha fast inntekt på minst 120 000 kr. I tillegg kan ikke kunden ha en samlet gjeld som er over fem ganger høyere enn årsinntekten, og det kreves månedlig nedbetaling, med en løpetid på høyest fem år.

Scroll to top